Hjem

Dette nettstedet blir redigert av Arne Klykken og inneholder slektsopplysninger og foto fra min slekt. Dette omfatter både Klykken-slekt, Rian-slekt, Hallan-slekt og Stormo-slekt.
Videre under fanen ‘Musikk’ finnes noter både for kor og instrumental som min far har komponert, arrangert, eller skrevet tekster til. Under ‘Credo’ ligger det stoff om mannssanggruppa Credo som var aktiv i ca. 25 år fra midten av 1970-tallet.