Credo

Mannssong-gruppe som vart starta i 1976 og var aktiv i over 25 år. Her vil eg prøve å samle ein del av Credo si historie, smakebitar frå aktivitet og repertoar.