Utdanning og erfaring innen:
Arne Klykken
- Logoped MNLL
- IKT-pedagog
 
 
Multimedia
 
LÆRINGSRESSURSER
Interaktive læremiddel
Instruksjonsvideoer
Opptak og distribusjon av læringsstoff (Screencasting)
 
DOKUMENTASJON
Kurs / Konferanser
Prosjekt
Strukturering av innholdskomponenter
 
NETTBASERTE SPØRREUNDERSØKELSER (Surveys)
 
TANKEKART (Mind mapping)